header

Festivals Calendar:

Rajasthan Fairs & Festivals In Details ( 2016  - 2020 )

Sl. No. Fairs & Festivals Place Vikarm Samwat 2016 2017 2018 2019 2020
1 Kite Festival Jaipur   13-14 Jan. 13-14 Jan. 13-14 Jan. 13-14 Jan. 13-14 Jan.
2 Camel Festival Bikaner Paush-Shukla, (14-15) 9-10 Jan 14-15 Jan 13-14 Jan 12-13 Jan 11-12 Jan
3 Nagaur Fair (Ramdeoji Cattle Fair) Nagaur Magh-S (7-10) 13-16 Feb 1-4 Feb 22-25 Feb 10-13 Feb 30 Jan- 2 Feb
4 Desert Festival Jaisalmer Magh-S (13-15) 20-22 Feb 8-10 Feb 29-31 Jan 17-19 Feb 7-9 Feb
5 Beneshwar Festival (Dungarpur) Magh-S (11-15) 8-22 Feb. 7-10 Feb 31-Jan 19-Feb 9 Feb.
6 Dhulandi Festival Jaipur   24-Mar 13-Mar 02-Mar 21-Mar 10-Mar
7 Godwar Festival Pali   8-9 April 29-30 March 18-19 March 6-7 April 27-28 March
8 Gangaur Fair Jaipur Chaitra-s (3-4) 9-10 April 29-30 Mar 18-19 Mar 6-7 April 27-28 Mar
9 Mewar Festival Udaipur Chaitra S-(3-5) 9-11 April 29-31 Mar 18-20 Mar 6-8 April 27-29 Mar
10 Mahaveerji Fair Sawai Madhopur Chaitra-S (9-15) 17-Apr 09-Apr 28-Mar 18-Apr 06-Apr
11 Summer Festival Mt. Abu Vaishakh (13-15, Budh Purnima) 20-21 May 9-10 May 29-30 Apri 17-18 May 6-7 May
12 Teej Festival Jaipur Shravan-S (3-4) 5-6 Aug 26-27 July 13-14 Aug 3-4 Aug 23-24 July
13 Kajli Teej Bundi Bhadra-K (2-3) 19-20 Aug 9-10 Aug 28-29 Aug 17-18 Aug 5-6 Aug
14 Abhaneri Festival Dausa   1-3 Oct. 21-23 Sep. 10-13 Sept. 29-30 Sep. 17-19 Sep.
15 Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S (14- 15-16 Oct. 04-05 Oct. 23-24 Oct. 12-13 Oct. 30-31 Oct.
16 Ranakpur Festival Pali   17-18 Oct. 06-07 Oct. 25-26 Oct. 14-15 Oct. 01-02 Nov.
17 Matasya Festival Alwar Asvinan-S (8-9) 25-26 Nov. 25-26 Nov 25-26 Nov. 25-26 Nov. 25-26 Nov.
18 Pushkar Fair Ajmer Kartik-S(7-15) 8-14 Nov 28 Oct.-4 Nov 15-23 Nov 4-12 Nov 22-30 Nov
19 Chandrabhaga Fair Jhalawar Kartik S- 14 Magh-K-1 13-15 Nov 3-5 Nov. 22-24 Nov. 11-13 Nov. 29 Nov to 1 Oct.
20 Bundi Festival Bundi --- 17-19 Nov 6-8 Nov. 26-28 Nov. 15-17 Nov. 3-5 Nov.
21 Winter Festival Mount Abu Pausha 29-30 Dec. 29-30 Dec. 29-30 Dec. 29-30 Dec. 29-30 Dec.
22 Kolayat Fair Bikaner Kartik Poornima 12-14 Nov. 2-4 Nov. 21-23 Nov. 10-12 Nov. 28-30 Nov.

 
Important Fairs & Festivals of Rajasthan
 
Mewar Festival, Udaipur Gangaur Festival, Jaipur Marwar Festival, Jodhpur
Beneshwar Fair, Dungarpur Elephant Festival, Jaipur Nagaur Fair, Nagaur
Camel Festival, Bikaner Teej Festival, Jaipur Summer Festival, Mt Abu
Desert Festival, Jaisalmer Shitala Ashtami Festival, Jaipur Pushkar Fair, Pushkar
Dussehra Festival, Kota Kolayat Fair, Bikaner Chandrabhaga Fair, Jhalawar

 

 footer

We have more than 99 Tailor-made Tour

Duration wise | Destination wise