ATR - 80

( 10 Nights / 11 Days )

[Destinations covered : Jaipur, Ranthambhore, Ajmer, Pushkar, Jodhour, Jaisalmer, Mount Abu, Eklingji, Nathdwara, Haldighati, Udaipur, Chittorgarh, Jaipur]

Day-01 Jaipur Arrival + city Tour (excluding Nahargarh, Jaigarh & Chokhi dhani)
Day-02 Jaipur - Ranathamhore + evening jungle safari 
Day-03 Early morning Jungle safari +  Ranthamhore - Ajmer - Pushkar
Day-04 Pushkar City Tour + drive to Jodhpur
Day-05 Jodhpur city Tour + Drive to Jaisalmer
Day-06 Jaisalmer city Tour + Evening visit to Sam Sand Dunes
Day-07 Jaisalmer - Jodhpur - Mount Abu (10 - 12  hours)
Day-08 Mount Abu City Tour (Excl. Guru Shikhar)
Day-09 Mount Abu - haldighati - Nathdwara - Eklingji  - Udaipur
Day-10 Udaipur city tour + Boat Ride at Lake Fateh Sagar (ex. Sajjangrah / monsoon palace)
Day-11 Udaipur - Chittorgarh Fort Tour- Jaipur (11 Hours)
  TOUR ENDS