ATR - 99

( 9 Nights / 10 Days )

[Destinations covered : jaipur, bikaner, jaisalmer, jodhpur, mount abu, udaipur, eklingji, nathdwara, chittorgrah, Ajmer, Pushkar, Jaipur]

ATI-99    
Day-01 Jaipur Arrival + City tour
Day-02 Jaipur to Bikaner
Day-03 Bikaner city tour + bikaner to Jaisalmer
Day-04 Jaisalmer city tour + evening visit to Sam Sand Dunes
Day-05 Jaisalmer to Jodhpur + city tour
Day-06 Jodhpur to Mount Abu
Day-07 Mount Abu city Tour + evening visit to Sunset
Day-08 Mount Abu to Udaipur + city tour
Day-09

Udaipur - eklingji - nathdwara - chittorgrah + Fort tour

Day-10 Chittorgarh - Ajmer - Pushkar - Jaipur
  TOUR ENDS